словни ребуси
 Назад  На прву страну 

 

ПРЕДГОВОР

 

Погрешно је мишљење да су код словних ребуса углавном исцрљене све могућности (идеје и комбинације) и да се ту више ништа ново не може направити. Тачно је да је већина идеја и комбинација у односима и начину приказивања слова коришћена и више пута, али то не значи да једна идеја у некој другој комбинацији или иста комбинација са другом идејом не може дати успешан и оригиналан састав. Илуструјмо ово на примеру коришћења речи "затим” као идеје за стварање ребуса и као кључне речи за његово решавање. У једној комбинацији којасенаводи и у овој књизи, ова идеја   је искориићена на следећи начин “O” прe “M” “A” “A” “затим” са решењем: “опрема за тим” (“ОM” чини групу слова при чему је слово “O” пре слова “М”, а иза тога се нализи слово “А”). Друга комбинација у реализацији ове идеје даје:”И”с“К”, а “затим” “И”  са “O”, при чему је решење“исказати мисао” (“ИК” је група слова иза које стоји група слова “ИО”). 

Мада је једно од основних прихваћених правила у састављању ребуса да се исте речи или речи истог корена не би требало налазитии и у фрази и у решењу ребуса, у случају словних ребуса који у поставци имају мали број слова или изванредну визуелност, а ефективно решење,  ово се може прихватити. Уосталом, правило и не би било да нема изузетака. Оправданост једног оваквог приступа и не затварања у неке строге оквире и норме, које често онемогућују стварање изузетних радова, показују и следећи примери наведени у овој књизи: “И” страга,  напред “У” је – “Истрага напредује” и: “У” велико је под “НЕ” – “Увелико је подне”, при чему овај други ребус у истој поставци има још једно лепо решење: “НЕ” мања наврх “У” -“Немања на врху”. 

Задатак ове књиге је не само да научи читаоца како се решавају словни ребуси, већ и и да га индиректно упути у тајне састављања истих, обзиром да је то једно с другим у тесној вези. Поред тога, књига треба да покаже до сада коришћене идје и могућности у формирању словних ребуса, да заљубљенике у ову врсту загонетке, као и енигмљтске приврженике уопште, покрене у откривању нових идеја и комбинација за сацтављање словних ребуа, чиме она треба да популарише ову врсту загонетке, која је често неоправдано змнемаривана и од аутора и од редакција енигмитских часописа и уредника енигматских рубрика у неенигматским листовима. Ако би се после појаве ове књиге, на овом плану нешто променило, ако би се појавили нови аутори ове загонетке, ако би се лансирале нове идеје или веђ виђне у новим комбинацијама и ако би неке редакције и уредници променили свој став према овој врсти загонетке, ова књига би доживела пук успех и далазнатан допринос развоју једне од енигматских дисциплина. Према томе, смисао и сврха ове књиге, њен значј и њена порука далеко су дубљи, него што каже сам њен наслов.

Књига школски обрађује све случајеве просторног узајамног односа слова, изгледа слова  количина, бројева и 6оје слова, као и коришћање глагола бити и имати и осталих граматичких појмова који су досад коришћени у састављању словних ребуа, тако да може бити изванредан приручник за оне који тек желеући у свег енигматике посредством  словних ребуа, док опробаним енигматама даје увид у досадашњи енигматски опус на плану словних ребуса и позива их у нове стваралачке изазове. Поред тога, кроз један овакав систематски приказ идеја и могућности за комбиновањем у словним ребусима, не само искусни енигмати  већ и надарени почетници, моћи ће да откривају и друге идеје и утврђују и друге комбинације у конструкцијама при састављању ребуа што ће као резултат сигурно дати и нова и лепа остварења у овојенигматској дисциплини.

Посебну вредност текста ове књиге представљају и духовити коментари који се дају у појединим објашњењима за решавиње наведених примера словних ребуа,  шго открива још једну способност аутора ове књиге.

Поред тога, ова књига може корисно послужити свим енигматским уредницима и редакцијама у “креирању” њихове политике уређивања енигматских рубрика и часописа.

И на крају ова књига значајна је и због тога што представља прво озбиљније дело из енигмпске литературе на овим нашим просторима,  које треба да покрене енигматско издаваштво и код нас. Издавање енигматских књига представља такође битан елемент у рекламирању овог стваралашзва, у показивању озбиљности и сложеноости ове врсте посла,  што може значајно допринети и побољшању, како је већ речено неадекватног статуса ове врсте делатности.

Задовољство ми је било да ову књигу прочитам и зато је топло препоручујем свим љубимљима енигматике, било да се они баве састављањем или решавањем енигматских радова.

 

Мирослав Лазаревић
На врх стране
Назад
Сва права на копирање и штампање припадају аутору књиге
Designed by
beke.co.nz