словни ребуси
 На прву страну

 

ГЛАГОЛ БИТИ

 

Треће лице једнине и множине садашњег времена глагола БИТИ, као и његови одречни облици,чести су кључеви у решавању ребуса У прилог овом најбоље сведочи податак да су ови облици глагола БИТИ заједно са речцом НЕ коришћени 21 пут у досад 158 обрађених ребуса.
Кључеви решења у овом поглављу су. ЈЕ, ЈЕСТ, НИЈЕ, СУ, НИСУ, НЕ, ДА, ЈЕСТЕ
Сва права на копирање и штампање припадају аутору књиге
Designed by
beke.co.nz