словни ребуси
 На прву страну

 

ГЛАГОЛ ИМАТИ (НЕМАТИ) И СИНОНИМИ 

 

Као што смо већ утврдили у прва два поглавља обрађене су идеје од фундаменталног значаја за КЛАСИЧНИ словни ребус. Идеје обрађене у овом поглављу уносе нова струјања и чине даље помаке у теорији и пракси словних ребуса. На овом месту поменућемо појаву Ребуса у сликама и идеју да слово или слова коуа недостају дају део или цело решење.
Кључеви у овом поглављу су. ИМА, НАЛАЗИ СИ, НЕМА, ФАЛИ, НЕДОСТАЈЕ, МАЊКА,ОСТА, НЕСТА, НЕСТАЈЕ, БИ, БЕЗ, ОДЕ
Сва права на копирање и штампање припадају аутору књиге
Designed by
beke.co.nz