словни ребуси
   На прву страну 

 

ИЗГЛЕД  СЛОВА

 

3начења слова која произилазе из њиховог изгледа, однос графичког приказа, други је, значајни и веома чест, саставни део словних ребуса.
Разноврсност изгледа слова и обиље њихових значења обрађени су у овом поглављу кроз седам одељака.
Униформисаност изгледа слова лишило би решавача дилема, јер би за свако значење слово било прецизно графички дефинисано. То је свакако предмет договора аутора и редакција, превасходно енигматских часописа. Ми смо учинили једну могућу варијанту, према којој су сви ребуси у књизи приказани на основу следећих изгледа слова, односно њихових значења:

 

уобичајен, типски изглед слова са значењем: ВЕЛИКО, ВИСОКО, ВЕЋЕ, ВИШЕ, ПРАВО,УСПРАВНО, ЦЕЛО,ЧИТАВО

МАЛО, МАЛЕНО, МАЊЕ, НИСКО, НИЖЕ, ИНО, МИНИ

КРУПНО, ОГРОМНО, ГОЛЕМО, МАКСИ

КОСО

КРИВО

РАВНО, ВОДОРАВНО, ПОЛОЖЕНО, ПОПРЕКО

ОБРНУТО, ОБРАТНО, НАОПАКО, ДУБИ

ШИРОКО, ШИРЕ

УЗАНО, УСКО, УЖЕ

ТАНКО, ТАЊЕ

ДЕБЕЛО, ДЕБЉЕ

ПО, ПОЛА

ДЕО, ЧЕСТ

ОД, ТВОРЕ, ЧИНЕ, ДАЈЕ

ЈЕДНАКА, ИСТА

РАЗНА, ИНА

СПАЈА, СПОЈЕНО

РАСТЕ, ПОВЕЋАВА СЕ

Практичан савет, често се враћајте на ову страну и прегледајте сва значења памтећи притом и њихов графички изглед, па чак и када их заиста потпуно усвојите, јер се у памћењу понекад затури неки кључ што није ни чудно с обзиром на њихов велики број.
На врх стране
Сва права на копирање и штампање припадају аутору књиге
Designed by
beke.co.nz