словни ребуси
 На прву страну

 

БРОЈЕВИ

 

Засебно слово, више истих слова или више група истих слова могу се исказати одговарајућим бројним кључем, што је предмет разматрања у овом поглављу. Кључеви решења су. ЈЕДНО, ДВА, ДВАПУТ, ТРИ, ТРИПУТ, ЧЕТИРИ, ПЕТ, ШЕСТ,СЕДАМ, ОСАМ, ПОСЛЏЊИ, ВЕЛИЧИНА, ОБА, ПАР
Сва права на копирање и штампање припадају аутору књиге
Designed by
beke.co.nz