словни ребуси
 На прву страну

 

ОСТАЛИ ГРАМАТИЧКИ ПОJМОВИ

 

До сада сте се сасвим сигурно уверили колико је неопходно добро познавање граматике да би се успешно решавали словни ребуси. У овом поглављу дати су граматички појмови који нису обухваћени у претходним поглављима, од којих се већина често користи у саствљању ребуса.
Кључеви у овом поглављу су СЛОВО, ВОКАЛ, СВЕЗА, ВЕЗНИК, СЛОГ, РЕЧ, НЕГО, ОД -ДО, ПА ДО, ОПЕТ, КАО, НИ, ЛАТИНИЦА, ПИСАНО (слово), ГРЧКИ АЛФАБЕТ, СКРАЂЕНИЦЕ, ПЕТИТ, ХЕМИЈСКИ СИМБОЛИ
Сва права на копирање и штампање припадају аутору књиге
Designed by
beke.co.nz