словни ребуси
 Назад  На прву страну  Следећа страница
565 ЈЕДНОСЛОВНИХ РЕБУСА

 

РЕБУСИ СЛОВО ОД СЛОВА

 

541. Припрема за рибање

Словни ребус

(3,3,2,5)

A

ОДЕ АНА ПО ЧЕТКУ

(од Е А на почетку)

Милија Стевановић

Истакнути српски енигмати, 2000

542. Пунац преварант

Словни ребус

(4,4)

A

ТАСТ ВАРА

(Т,А ствара)

Милија Стевановић

Истакнути српски енигмати, 2000

543. Преглед код ветеринара

Словни ребус

(4,2,3)

B

ВОДЕ ЛИ ПСА

(В од елипса)

Ново Зекић

Идеје у словним ребусима,2001

544. Геометар

Словни ребус

(7)

G

ГЕОДЕТА

(Ге од ета)

Владета Тривунац

необјављен рад

545. Изда је певач

Словни ребус

(4,4,5)

Л

ЛУИС ТИНУ ОДАЈЕ

уистину од А је)

Милија Стевановић

необјављен рад

546. Одредба

Словни ребус

(7)

Л

ПРАВИЛО

(прави Л,О)

Маринко Марић

необјављен рад

547. Пропис

Словни ребус

(7)

Л

ПРАВИЛО

(прави Л,О)

Милија Стевановић

Идеје у словним ребусима,2001

548. Италијански композитор

Словни ребус

(6)

П

ПУЧИНИ

(П, У чини)

Владета Тривунац

необјављен рад

549. Неимар

Словни ребус

(8)

T

ГРАДИТЕЉ

(гради Те, Љ)

Маринко Марић

необјављен рад

550. Ангелини 12 комада

Словни ребус

(4,4,3)

T

ТУЦЕ ЛИНИ ОДЕ

Т у целини од Е)

Милија Стевановић

Идеје у словним ребусима,2001

551. Електронска цев

Словни ребус

(6)

3

ТРИОДА

(три од А)

 

неутврђен први аутор

 

На врх стране
Назад Следећа страница
Сва права на копирање и штампање припадају аутору књиге
Designed by
beke.co.nz