словни ребуси
 Назад  На прву страну  Следећа страница
565 ЈЕДНОСЛОВНИХ РЕБУСА

 

РЕБУСИ СА БРОЈЕВИМА

 

501. Дрвена обућа из Босне

Словни ребус

(2,5,6)

0

ИЗ ОЛОВА НАНУЛА

(изолована нула)

Милија Стевановић

необјављен рад

502. Због клепетања

Словни ребус

(3,6)

0

СИТ НАНУЛА

(ситна нула)

Милија Стевановић

Супер рубикон 9, 2002

503. Нуткање јелом

Словни ребус

(4,4)

1

ЈЕДИ НИЦА

(јединица)

Маринко Марић

необјављен рад

504. Тесна победа

Словни ребус

(5)

2

ЈЕДВА

(је два)

Радомир Мићуновић

Ребусни словар, 2008

505. Сирак тужни

Словни ребус

(3,5,5)

2

САМ ОДОЛЕ ЈЕДВА

(само доле је два)

Момир Вученовић

Загонетка Зворник 22, 8.03.1996

506. (Не)слана шала

Словни ребус

(3,2,4)

2

СОЛ ОД ВИЦА

(соло двица)

Радомир Мићуновић

Ребусни словар, 2008

 

На врх стране
Назад Следећа страница
Сва права на копирање и штампање припадају аутору књиге
Designed by
beke.co.nz