словни ребуси
 Назад  На прву страну
565 ЈЕДНОСЛОВНИХ РЕБУСА

 

ЛИТЕРАТУРА

 

Беоквиз, Београд

6, 25, 32, 37, 38, 59, 94, 112, 113, 118, 120, 131, 136, 150, 159, 168, 172, 214, 265, 268, 286, 371, 379, 380, 383, 385, 395, 419, 472, 482, 485, 494, 514, 538, 552, 560, 562

Весник, Београд

5, 12, 15, 71, 102, 162, 164, 188, 192, 263, 274, 277, 284, 288, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 377, 399, 411, 451, 467, 509, 523

Енигма, Београд

49, 174, 232, 526

Загонетка алманах, Београд

104

Загонетка, Зворник

505, 524

Идеје у словним ребусима, Панчево

98, 127, 135, 169, 279, 289, 292, 307, 473, 480, 493, 533, 543, 547, 550

Истакнути српски енигмати, Београд

60, 103, 119, 248, 323, 541, 542

Јавност, Српско Сарајево

28, 189, 190

Како решавати словне ребусе, Панчево

24, 186, 283, 296

Лавиринташ, Београд

106, 420, 421, 488, 489

Мала загонетка АШ дело, Београд

280

Недјеља, Сарајево

390

Необјављен рад

1, 2, 8, 9, 10, 13, 20, 22, 23, 29, 30, 31, 35, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 52, 53, 57, 61,62, 63, 64, 67, 69, 70, 73, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 87, 91, 92, 93, 95, 99, 100, 101, 109, 114, 116, 117, 125, 126, 129, 130, 133, 137, 138, 139, 140, 141, 145, 147, 148, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 160, 163, 171, 178, 185, 193, 194, 198, 199, 209, 211, 212, 217, 218, 224, 226, 227, 228, 229, 233, 234, 237, 238, 240, 242, 243, 245, 246, 249, 252, 254, 2565 257, 259, 261, 264, 266, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 278, 281, 291, 293, 299, 306, 313, 314, 318, 322, 325, 326, 327, 328, 329, 331, 365, 366, 369, 373, 374, 375, 381, 388, 389, 391, 393, 396, 397, 398, 402, 403, 404, 407, 408, 409, 410, 412, 413, 414, 416, 417, 418, 422, 423, 424, 426, 429, 431, 433, 434, 435, 436, 437, 439, 440, 441, 442, 443, 445, 446, 448, 450, 453, 456, 457, 460, 464, 465, 468, 470, 471, 477, 478, 479, 484, 487, 492, 496, 497, 499, 500, 501, 503, 508, 511, 512, 516, 522, 487, 492, 496, 497, 499, 500, 501, 503, 508, 511, 512, 516, 522,

Неутврђени часопис

158, 175, 223, 260, 262, 330, 471, 541

Новости енигма, Београд

455

Ослобођење, Српско Сарајево

200

Ослобођење мозаик, Српско Сарајево

27, 173, 242

Побратим, Панчево

21

Ребусни словар, Београд

3, 4, 11, 16, 17, 19, 54, 56, 72, 86, 90, 105, 121, 122, 124, 134, 157, 165, 170, 196, 200, 201, 202, 203, 204, 207, 208, 213, 215, 216, 220, 222, 231, 244, 256, 276, 287, 290, 301, 302, 303, 304, 311, 312, 315, 316, 317, 321, 324, 332, 367, 368, 370, 372, 376, 378, 382, 384, 386, 387, 392, 394, 400, 401, 405, 406, 415, 428, 430, 438, 444, 454, 459, 461, 462, 463, 466, 469, 476, 481, 483, 486, 490, 491, 498, 504, 506, 507, 515, 517, 518, 519, 558, 561

Скерцо, Београд

170, 470

Супер рубикон, Зворник

7, 14, 18, 26, 33, 34, 36, 43, 44, 46, 48, 50, 51, 55, 58, 65, 66, 68, 74, 78, 80, 83, 84, 85, 88, 89, 96, 97, 107, 108, 110, 111, 115, 123, 128, 132, 142, 143, 144, 146, 149, 161, 166, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 191, 195, 205, 206, 210, 219, 221, 225, 230, 235, 236, 241, 250, 251, 253, 262, 267, 282, 285, 294, 295, 297, 298, 300, 305, 308, 309, 310, 319, 320, 425, 427, 432, 447, 449, 452, 455, 495, 502, 513, 520, 521, 539

Шарада

505

КЊИГЕ И ЧАСОПИСИ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА

 

Динамика објављивања

Необјављени радови

«Супер рубикон»

Ребусни словар

«Весник»

Лексикон српских енигмата

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О АУТОРИМА

 

Павле Андрејевић

Славко Бован

Михајло Вемић

Момир Вученовић

Ново Зекић

Љубиша Јакшић

Душан Јанковић

Мирослав Лазаревић

Стеван Маљковић

Маринко Марић

Драган Матовић

Аница Милошев

Радомир Мићуновић

Бранислав Никић

Зоран Радисављевић

Србољуб Станковић

Милија Стевановић

Владета Тривунац

Мирослав Цветковић

 

На врх стране
Назад 
Сва права на копирање и штампање припадају аутору књиге
Designed by
beke.co.nz