словни ребуси
 Назад  На прву страну  Следећа страница
565 ЈЕДНОСЛОВНИХ РЕБУСА

 

БРОЈ ИЛИ СЛОВО

 

513. Калуђер

Словни ребус

(4,5)

0

ИНОК РУЖИЋ

(ино кружић)

Радомир Мићуновић

Супер рубикон 9, 2002

514. Матија даје анонсу

Словни ребус

(1,4,1,5,4,3,5,4)

0

И МАТЕ У ТИСАК ДАЈЕ САМ ОГЛАС НИКО

(имате утисак да је самогласник O)

Милија Стевановић

515. Дубоко у сан

Словни ребус

(7)

0

УТОНУЛА

(у то нула)

Радомир Мићуновић

Ребусни словар, 2008

516. Познаје Скопље

Словни ребус

(3,5)

3

ЗНА ВОДНО

наводно)

Милија Стевановић

Беоквиз 27, зима 2005

517. Основица

Словни ребус

(7)

3

МАТРИЦА

(ма трица)

Радомир Мићуновић

Ребусни словар, 2008

518. Ристић у трансу

Словни ребус

(5,4)

3

ЗАНЕТ РИЦА

(З а не трица)

Радомир Мићуновић

Ребусни словар, 2008

 

На врх стране
Назад Следећа страница
Сва права на копирање и штампање припадају аутору књиге
Designed by
beke.co.nz