словни ребуси
 Назад  На прву страну Следећа страница
ИДЕЈЕ У СЛОВНИМ РЕБУСИМА

 

11.

Апостроф

Словни ребус

(2, 2, 6, 5)

Д’ УВ

Решење: ДА, ПО СТРОФУ СВИМА (Д, апостроф, У с В има)

 

12.

A P

Словни ребус

(4, 6, 4)

Решење: СЕДА МАРИНА ПИЈЕ (седам ари на Пи је)

Скерцо 26, 1996, Момир Вученовић

 

13.

ideje

Словни ребус

(1, 3, 3)

Решење: У ЗАО ЧАС (уз А, о Ч, ас)

Необјављен рад, Момир Вученовић

 

14.

Аутономно

Словни ребус

(11, 6)

Решење: АУТОНОМНОСТ КОСОВА (аутономно С, Т, косо В, А)

Ослобођење Мозаик 11, 15.05.1997, Стеван Маљковић

 

15.

Аутоознаке

Словни ребус

(6, 5)

ideje

Решење: ЗАЈЕЧА РИБАР (Зајечар и Бар)

Необјављен рад, Милија Стевановић

 

16.

Барабар

Словни ребус

(6, 5)

И ТА

Решење: БАРАБА РИСТА (барабар И с ТА)

Осмосмерка 45, септембар 2000, Мирослав Лазаревић

 

17.

Словни ребус

(6, 4, 4)

Решење: БАРАБА РОСУ НАПИ (барабар О су на Пи)

Необјављен рад, Милија Стевановић

 

18.

БАШКА

Словни ребус

(5, 5, 6)

Решење: СВАКА ВАШКА ОБАШКА (с В, А ка ВА ШК, а О башка)

ХАОС 4, 1996, Владета Тривунац

 

19.

Словни ребус

(7)

ideje

Решење: РУБАШКА (Р, У башка)

Истакнути српски енигмати, 2000, Михајло Вемић

 

20.

БЕЗ

Ребус у сликама

(10, 3)

Решење: БЕЗУСЛОВАН МИР (без У слова Н, М и Р)

Ослобођење Мозаик 3, 23.12.1994, Стеван Маљковић

 

На врх стране
Назад Следећа страница
Сва права на копирање и штампање припадају аутору књиге
Designed by
beke.co.nz