словни ребуси
 Назад  На прву страну Следећа страница
ИДЕЈЕ У СЛОВНИМ РЕБУСИМА

 

21.

Словни ребус

(8, 5)

Т.ЛЕНТ

Решење: БЕЗВЕЗНИ КАДАР (без везника дар)

Ослобођење, 20.12.1994, Владета Тривунац

 

22.

БЕЛА

Словни ребус

(6, 5)

Решење: ДЕБЕЛА ГУСКА (ДЕ бела, Г уска)

Еурека 751, 30.12.1987, Владета Тривунац

 

23.

БИ

Ребус у сликама

(6)

Решење: СРБИЈА (с Р би ЈА)

Косовски бој, 1989, Миодраг Тошић

 

24.

Ребус у сликама

(3, 1, 3)

Решење: БИМ И БУМ (би М и Б у М)

Ослобођење Мозаик 18, 1.12.1997, Владета Тривунац

 

25.

БИЈАШЕ

Ребус у сликама

(4, 4)

Решење: БОБИ ЈАШЕ (БО бијаше)

Необјављен рад, Милија Стевановић

 

26.

БИ
	ШЕ

Ребус у сликама

(5, 3, 1, 4)

Решење: УБИШЕ НАМ И НАДУ (У бише на М и над У)

Јавност, 23.03.1996, Владета Тривунац

 

27.

Ребус у сликама

(4, 5, 1, 6)

Решење: БИШЕ ЛЕВОМ И ДЕСНОМ (бише лево М и десно М)

Необјављен рад, Владета Тривунац

 

28.

уУБЛИЗИНИ

Словни ребус

(3, 4, 4, 5)

Решење: ЗУБ ЛИЗИ НИЈЕ ИСПАО (З, у близини је И, С па О)

Необјављен рад, Милија Стевановић

 

29.

БЛИЗУ

Словни ребус

(4, 3)

ОБ

Решење: ОБЛИ ЗУБ (О близу Б)

Младост, 1925, (Енигма 218, 20.10.1956), Петар Арамбашин

 

30.

БЛИЗУ је

Словни ребус

(8, 2, 4)

Решење: ОБЛИЗУЈЕ СЕ НАДА (О, близу је С, Е над А)

Необјављен рад, Мирослав Цветковић

 

На врх стране
Назад Следећа страница
Сва права на копирање и штампање припадају аутору књиге
Designed by
beke.co.nz