словни ребуси
  На прву страну Следећа страница
ИДЕЈЕ У СЛОВНИМ РЕБУСИМА

 

1.

М

(7, 2, 6)

КСЈЦМ

Решење: САКСИЈА СА ЦВЕЋЕМ (са К, С и Ј, а са Ц, веће М)

Енигма 290, 20.10.1958, Павле Андрејевић

 

2.

ад акта

Палиндромни словни ребус

(7)

а.а. К

Решење: КАТКАДА (ад акта, К)

Необјављен ребус, Михајло Вемић

 

3.

Азбучни редослед

Словни ребус

(4)

Н

Решење: ПРЕЊ (пре Њ)

Енигма бр.221, 10.11.1956, Павле Андрејевић

 

4.

Словни ребус

(4)

О

Решење: ПИЗА (П иза)

Јавност, 17.03.1995, Владета Тривунац

 

5.

Аколада

Словни ребус

(4, 4, 4, 4)

Решење: НОВА КОЛА ДАНА ВОЗИ (Н о В, аколада на В, о З, И)

Енигматски Скерцо 21, 1.06.1997, Момир Вученовић

 

6.

Словни ребус

(4, 4, 4)

Решење: ЛАКО ЛАДА ПАЛИ (Л, аколада па ЛИ)

Необјављен рад, Радомир Мићуновић

 

7.

Акценти

Словни ребус

(1, 4, 3, 2)

Акценти

Решење: С АНОМ АЛИ ЈЕ (С аномалије)

Необјављен рад, Милија Стевановић

 

8.

Алфабет

Словни ребус

(7)

Алфабет

Решење: РОСПИЈЕ (Ро с Пи је)

Истакнути српски енигмати, 2000, Владимир Шарић

 

9.

Аномалије

Словни ребус

(1, 4, 3, 2)

Аномалије

Решење: С АНОМ АЛИ ЈЕ (С аномалије)

Необјављен рад, Милија Стевановић

 

10.

анулирано

Словни ребус

(6, 4)

Решење: БАНУЛИ РАНО (Б анулирано)

Беоквиз 16, 1.05.2001, Милија Стевановић

 

На врх стране
Следећа страница
Сва права на копирање и штампање припадају аутору књиге
Designed by
beke.co.nz